Durant el termini comprès entre els dies 29 de juliol de 2019 al 30 d'agost de 2019, ambdós inclosos, l'oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania, restarà tancada al públic. Els ciutadans i les ciutadanes podran presentar els seus escrits de reclamacions: greuges, queixes i suggeriments en el registre municipal i/o en la seu electrònica, tenint en compte que els dies esmentats es declaren inhàbils als efectes de còmput d'inici i finalització dels terminis de tramitació dels procediments.

Contacta'ns

Et pot interessar

Twitter

Síndica de Greuges de L'Hospitalet

Rambla de la Marina, 417

08901, L'Hospitalet de Llobregat